Il·luminadors

COMPONENTS:

Sergio Martinez, Ruben del Pozo, Pablo Torregrosa i Marc Martin

FUNCIO/TREBALL: Crear la il·luminació i sonoritzar  l’obra

ACTIVITATS:

Fins ara hem estat coneixent el paper de la il·luminació teatral i el so (efectes sonors i control del so dels actors/actrius) i la construcció dels focus.

DESCRIPCIÓ:

Per a fer els focus utilizarem cubs d’aigua de metall. Cal mesurar el radi i fer al mig un forat per on aniran els cables de la bombeta. El forat l’hem de fer amb una taladradora i posant molta cura de no fer-ho mal i eliminar tot allò que puga tallar els cables utilitzant les llimes, també hem de fer uns altres forats al costat perquè puga ventilar el focus ja que amb el calor podria cremar els cables o fondre la bombeta.

Finalment passarem els cables i l’enganxarem a un connector, seguidament posarem la bombeta i ja tenim el focus fet!